Hotel Cura | KVKK Başvuru Formu

CURA BUTİK OTELCİLİK EKOLOJİK TURİZM TARIM GID SAN VE TİC LTD ŞTİ. 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

GENEL AÇIKLAMALAR 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; 

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • İadeli Taahhütlü posta yoluyla
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan Mobil imza/e-imza içerecek biçimde elektronik posta üzerinden başvuru gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir. 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. 

Başvuru Yöntemi 

Başvurunun Yapılacağı

Adres 

Başvuru Gönderiminde 

Belirtilecek Bilgi 

Şahsen Başvuru 

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile

başvurması) 

 Barbaros Mah. Troya Cad. No:26 17000 Merkez, Çanakkale Türkiye (TR)

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında 

Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

 

Noter vasıtasıyla tebligat 

Barbaros Mah. Troya Cad. No:26 17000 Merkez, Çanakkale Türkiye (TR)

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

İadeli Taahhütlü Posta 

Yoluyla  

Barbaros Mah. Troya Cad. No:26 17000 Merkez, Çanakkale Türkiye (TR)

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde elektronik posta üzerinden başvuru

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

 

    1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri: 

 

Ad-Soyad 

 

T.C. Kimlik 

Numarası (yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya kimlik numarası): 

 

Telefon Numarası: 

 

E-posta: 

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 

 

Adres: 

 

 

 

 

*Yukarıdaki bilgiler Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca alınmaktadır. 

    1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi) 

 

Müşteri 

Ziyaretçi 

Diğer 

 

 

Şirketimizle olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz: 

 

………………….………………………………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………… ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………

………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

 Adresime gönderilmesini istiyorum. 

 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)  Elden teslim almak istiyorum. 

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

 

 

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti, resmi kimlik yerine geçen diğer belgeler vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Yapılan başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 5. bendi ve 7. maddesine uygun olarak ücretlendirilebilecektir.  

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri 

Sahibi) Adı Soyadı : 

Başvuru Tarihi : 

İmza :